Vispārējie lietošanas nosacījumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Šie Preču pirkšanas un pārdošanas noteikumi (turpmāk tekstā - “Noteikumi”) ir juridisks dokuments, kas ir saistošs Pircējam un vietnē sypsokis.eu (turpmāk tekstā - Pārdevējs), un kurā ir noteiktas tiesības un pienākumi puses, kā arī citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā. Šie noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Lietuvas Republikas Civilkodeksu, Lietuvas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu, Elektroniskās komercijas direktīvu un nolikumu.
  2. Pircējs piekrīt šiem noteikumiem, reģistrējoties interneta veikala vietnē www.sypsokis.eu vai iegādājoties bez reģistrācijas.
  3. Tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā www.sypsokis.eu ir tikai šādām personām:
   1. Aktīvas personas, t.i. personas, kuras sasniegušas pilngadību un kuru rīcībspēju neierobežo tiesa;
   2. nepilngadīgas personas vecumā no 14 līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, ja vien tās nav pašnodarbinātas personas;
   3. Juridiskas personas.
  4. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka saskaņā ar šo noteikumu 1.3. ir tiesības reģistrēt un iegādāties preces interneta veikalā www.sypsokis.eu
 2. Personas datu aizsardzība
  1. Pērkot interneta veikalā www.sypsokis.eu Pircējam jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts. e -pasta adresi un paroli.
  2. Piekrītot šiem noteikumiem, Pircējs piekrīt viņa norādītajam e -pastam. Informācijas ziņojumi (biļeteni), kas nepieciešami preču pasūtīšanai, apmaksai un piegādei, tiks nosūtīti uz e-pasta adresi.
  3. Pircējam ir jānorāda arī savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, tālruņa numurs), kas nepieciešami preču iegādei, piegādei un apmaksai.
  4. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma pareizu izpildi. Visos citos gadījumos Pircēja personas datus var izpaust trešajām personām tikai Lietuvas Republikas tiesību aktos paredzētajā kārtībā.
 3. Pārdošanas līguma noslēgšana
  1. Līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek uzskatīts par noslēgtu, kad Pircējs, izvēloties iegādājamo (-s) preci (-es) un izveidojot iepirkumu grozu (turpmāk tekstā - Iepirkumu grozs), noklikšķina uz "Pabeigt pasūtījumu" saite.
  2. Noslēdzot pirkuma un pārdošanas līgumu, preču klāsts, to daudzums, cena, piegādes laiks un citi Pircēja pasūtījuma laikā norādītie nosacījumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam, un tos var mainīt tikai saskaņā ar šiem Noteikumiem .
  3. Pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti sypsokis.eu datu bāzē.
 4. Pircēja tiesības
  1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā sypsokis.eu saskaņā ar šiem noteikumiem.
  2. Pircējam ir tiesības atkāpties no Pārdošanas līguma, kas noslēgts ar Pārdevēju interneta veikalā www.sypsokis.eu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam (pa e-pastu, norādot vēlamo atgriešanos un tā pasūtījuma numuru). ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no piegādes dienas.
  3. Iegādātie kvalitatīvie zobu un mutes dobuma kopšanas līdzekļi netiek atmaksāti.
 5. Pārdevēja tiesības
  1. Ja Pircējs jebkādā veidā cenšas sabojāt interneta veikala darbību, datu drošību vai pārkāpj citus 6. punktā minētos Pircēja pienākumus, tad Pārdevējam ir tiesības anulēt Pircēja reģistrāciju vai citādi ierobežot piekļuvi interneta veikals www.sypsokis.eu
  2. Ja Pircējs maksā par precēm iepriekš un Pārdevējs nespēj sazināties ar Pircēju noteiktajā termiņā atbilstoši izvēlētajai piegādes metodei, tad pasūtījums tiek atcelts un atgriezts Pārdevējam.
 6. Pircēja pienākumi
  1. Pircējam ir jāmaksā par iegādātajām precēm un jāpieņem tās saskaņā ar šiem noteikumiem.
  2. Ja Pircējs preču piegādes laikā bez pamatota iemesla atsakās pieņemt preces, Pircējam pēc Pārdevēja pieprasījuma ir jāsedz preces piegādes izmaksas. Pircējs apņemas saglabāt un nenodot trešajām personām datus par savu pieteikšanos interneta veikalā www.sypsokis.eu. Ja Pircējs zaudē pieteikšanās datus, viņam nekavējoties jāinformē sypsokis.eu
   Pārdevējs nav atbildīgs par trešo personu darbībām, kuras izmanto Pircēja pieteikšanās datus līdz brīdim, kad tiek paziņots, un interneta veikala administratora iespēju mainīt Pircēja pieteikšanās datus.
  3. Interneta veikalos www.sypsokis.eu Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir skaidri norādīti interneta veikala informācijas sadaļās un nepārkāpj Lietuvas Republikas tiesību aktus.
 7. Pārdevēja pienākumi
  1. Pārdevējs apņemas darīt pieejamus tiešsaistes veikala pakalpojumus, kuru darbības nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi nosacījumi, kas publicēti interneta veikalā www.sypsokis.eu.
  2. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja iegādātās preces ar Pircēja izvēlēto piegādes veidu saskaņā ar šajos noteikumos paredzētajiem nosacījumiem.
  3. Pārdevējs apņemas ievērot pircēja tiesības uz viņam piederošās personas informācijas privātumu.
  4. Ja neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā www.sypsokis.eu iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības izbeigt Pirkuma līgumu, iepriekš par to paziņojot Pircējam. Pārdevējs var piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atmaksāt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.
  5. Pircējs izmanto 4.2. noteikumu. Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad viņš kopā ar atgrieztajām precēm saņēma Pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma.
  6. Pārdevējs nedrīkst atmaksāt Pircēja samaksāto summu, kamēr preces nav atdotas Pārdevējam vai kamēr Pircējs nav iesniedzis pierādījumu, ka preces ir nosūtītas Pārdevējam, atkarībā no tā, kas notiek agrāk.
 8. Produktu cenas
  1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā www.sypsokis.eu ir norādītas valstī apgrozībā esošajā valūtā. PVN ir iekļauts cenā, piegādes maksa tiek pievienota kopējai preču summai pēc pasūtījuma apstiprināšanas.
 9. Preču apmaksas kārtība un noteikumi
  Pircējs maksā par iegādātajām precēm, izmantojot maksājumu partneru sistēmu www.paysera.lt - DnB, Nordea Bank Lietuva, Danske Bankas, Ūkio bankas, Citadele “Banka, Šauļu bankas .
 10. Preču piegāde
  1. Pērkot preces interneta veikalā www.sypsokis.eu, pircējs izvēlas piegādes veidu: piegādes pakalpojumu.
  2. Piegādes pakalpojums:
   1. Izvēloties piegādes pakalpojumu, pircējs apņemas norādīt precīzu piegādes adresi;
   2. preces var piegādāt pats Pārdevējs vai viņa pilnvarots pārstāvis;
   3. Piegādes veids: Omniva, LP Express paku pašapkalpošanās termināļi.
  3. Piegādes laiks ir ierobežots līdz 4 darba dienām.
  4. Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes noteikumu pārkāpšanu, ja preces netiek piegādātas Pircējam vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ .
  5. Pircējiem ir jāpaņem sūtījumi no LP Ekspress bankomātiem un nekavējoties jāatzīmē visas neatbilstības vietnē www.sypsokis.eu.
  6. Katras pārdotās preces īpašības ir norādītas katrai precei pievienotajā aprakstā.
 11. Atgriež
  1. Pārdotās zemas kvalitātes preces tiek apmainītas vai atdotas atpakaļ Pārdevējam saskaņā ar “Mazumtirdzniecības noteikumiem”, kas apstiprināti ar Lietuvas Republikas valdības lēmumu. Pircējam nav tiesību atkāpties no pirkuma un pārdošanas līguma un atgriezt pārdevējam kvalitatīvus zobu un mutes kopšanas līdzekļus.
  2. Preces tiek uzskatītas par kvalitatīvām, ja tām nav beidzies derīguma termiņš, tās nesatur aizliegtas sastāvdaļas, nav mainījušas preču konsistenci vai citas būtiskas īpašības nepareizu uzglabāšanas apstākļu dēļ, preces nav mehāniski bojātas, to iepakojums nav bojāts vai nav citu defektu.
  3. Atdot bojātu (-s) preci (-es) saskaņā ar 11.1. Pircējam jāaizpilda pieprasījums atteikties no preču pirkšanas un pārdošanas līguma un jānosūta tas uz e-pasta adresi: info@sypsokis.eu vai uz adresi: Brastos iela ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad par preču piegādi. 26A-7, Kauņa.
  4. Pēc pieprasījuma nosūtīšanas, ne vēlāk kā 14 dienu laikā no preču piegādes dienas, lūdzu, atgrieziet bojātās preces kopā ar saņemto PVN rēķinu uz adresi: www.sypsokis.eu, Brastos iela.26A-7, Kauņa
  5. Bojātu preču atgriešanas izmaksas sedz Pārdevējs
  6. Kompensācija par atgrieztām bojātām precēm tiks atmaksāta ar bankas pārskaitījumu uz Pircēja norādīto bankas kontu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no nosūtīšanas dienas.
  7. Pārdevējs nav atbildīgs par nekādu neizpildītu vai novēlotu pasūtījumu par atgrieztām bojātām precēm, ja Pircējs nepareizi sniedz atgriešanai nepieciešamos datus.
 12. Informācijas apmaiņa
  1. Pārdevējs informē Pircēju, izmantojot viņa reģistrācijas veidlapā norādīto e -pastu. e-pasta adresi, un Pircējs var izmantot visus saziņas kanālus, kas norādīti vietnes www.sypsokis.eu sadaļā "KONTAKTI".
 13. Atbildība
  1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegtās informācijas pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja tiešus zaudējumus.
  2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību pēc reģistrēšanās interneta veikalā www.sypsokis.eu.
  3. Pircējs ir atbildīgs par savas reģistrācijas informācijas drošību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā puse, tie tiks uzskatīti par Pircējiem.
  4. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs nav izlasījis šos Noteikumus (neskatoties uz Pārdevēja ieteikumiem), neskatoties uz Pārdevēja ieteikumu un saistību neievērošanu.
  5. Zaudējumu gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus, kas radušies saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību un pamatojumu.
 14. Pārdevēja pielietotie mārketinga rīki
  1. Pārdevējs var veikt dažāda veida akcijas, mainīt to noteikumus vai pārtraukt to darbību.
  2. Pārdevējs var pircējiem nodrošināt virtuālās naudas vienības (kuponus), kuras tiks izmantotas, lai samaksātu par iegādātajām precēm tikai interneta veikalā.
  3. Gadījumā, ja Pircējs iegādājas produktu, kas izmanto kuponus un izmanto šo noteikumu 4.2. punktā paredzētās tiesības atgriezt preces, pirkumā izmantoto Kuponu summa tiek atskaitīta no summas, kas Pircējam jāatdod par atgrieztām precēm. Kuponi ir vienreizēji un netiek atmaksāti. Atgriešanas gadījumā kuponi Pircējam netiek atgriezti.
  4. Kuponus nevar izmantot par naudu.
  5. Ja pasūtīto preču cena ir mazāka par kupona vērtību, starpība netiek atmaksāta.
 15. Nobeiguma noteikumi
  1. www.sypsokis.eu patur tiesības apturēt, papildināt un mainīt šos Noteikumus un citus dokumentus, kas saistīti ar Noteikumiem. Noteikumu papildinājumi vai izmaiņas stājas spēkā no to publicēšanas dienas.
  2. Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Noteikumu redakcijai, grozījumiem, grozījumiem, Pircējam ir tiesības no tiem atteikties, ja Pircējs zaudē tiesības izmantot interneta veikala pakalpojumus.
  3. Šie noteikumi ir izstrādāti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem.
  4. Attiecībām, kas rodas, pamatojoties uz šiem noteikumiem, piemēro Lietuvas Republikas likumus.
  5. Jebkurš strīds, kas rodas, piemērojot šos noteikumus, tiek risināts sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.
  6. Puses tiek atbrīvotas no saviem pienākumiem saskaņā ar šiem noteikumiem, ja tās nevar izpildīt neparedzētu apstākļu dēļ, kurus puses nevar kontrolēt, tostarp:
   • Uguns, eksplozija, vētras un citas dabas katastrofas un dabas spēki, kas kavē vai aizkavē saistību izpildi;
   • notikums vai apstākļi, kurus puse (puses) nevar kontrolēt un kas kavē vai aizkavē uzņemto saistību izpildi;
   • Valdības vai valdības darbības, kas kavē vai aizkavē uzņemto saistību izpildi.
.